Videre i Børnehave

På besøg i Børnehaven

Overleveringsskema

Med henblik på at overgangen, fra Vuggestuen Evigglad til barnets kommende børnehave bliver så tryg og lempelig som muligt, har vi lavet et overleveringsskema.

Vuggestuens viden omkring barnet, kan med fordel viderebringes til børnehaven. Barnet vil ikke føle overgangen så mærkbart, jo bedre information der er omkring barnet. Personalet i børnehaven har bedre forudsætninger for at imødekomme barnet og støtte det bedst muligt. Det vil også være en tryghed for forældrene, at personalet i børnehaven kender til barnets udviklingstrin, vaner og hvilke ting der interessere barnet, for på den måde lettere, at kunne hjælpe barnet ind i fællesskabet i børnehaven.

Overleveringsskemaet vil kun blive viderebragt til barnets kommende børnehave med forældrenes accept og underskrift.

Barnets selvhjulpenhed og udviklingstrin:
 

 

Barnets kompetencer og interesser:
 

 

Barnets vaner og særlige kendetegn:
 

 

Særlig hensynstagen til barnet. Herunder oplysning om allergi, medicinering:
 

 

Forældrenes input til Børnehaven:
 

 

Barnets navn_______________________________________ cpr _______________________

Forældrenes underskrift ______________________________dato ___________________

 

Ydermere stiler vi i Vuggestuen Evigglad efter, at besøge barnets kommende børnehave minimum en gang sammen med en lille gruppe børn, for at vise barnet, at det er et trygt og spændende sted at komme.