Målsætning & pædagogik

Evigglads udviklingsstøttende tilgang

   

Som personale tager vi ansvaret for stemningen, omgangstonen og omgangsformen. Børn og voksne skal være i god kontakt før samspillet bliver udviklingsstøttende for børnene. Når et barn møder en anerkendende voksen og føler sig set, hørt og forstået, giver det barnet tryghed, støtte og opmuntring. Det skaber energi, lyst og overskud hos barnet, til at indgå i sociale sammenhænge, og de bedste betingelser for udvikling.

Vi arbejder mestrings- og ressource orienteret. I vores samspil med børnene og hinanden, har vi fokus på det vi gerne vil have og det der lykkes, modsat hvad der er uhensigtsmæssigt. Med dette som vigtigste fokus, skaber vi de bedste rammer og relationer for udvikling i positiv retning. I vores pædagogiske holdninger er skæld ud underkendende, hvorimod alternativet er anerkendende. Vi tager ansvar for, at børnene trives bedst muligt.

Målsætning

Målsætningen for pasningstilbuddet, vil være bygget op omkring læreplanens 6 følgende punkter:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanen ligger her på hjemmesiden og kan downloades som pdf-fil. Den evalueres en gang årligt. På side 3 er beskrevet, hvilke pædagogiske fokusområder, personalet har valgt at arbejde med, i det indebærende år. Vi anbefaler at læse Læreplanen.

Idet Vuggestuen Evigglad er privatejet, er det vigtigt at personalet yder en ekstra service i forhold til børn og forældre. Ved alle trivsels samtaler beder vi alle forældre om at udfylde en tilfredsheds undersøgelse, så de har stor medindflydelse på hvordan vuggestuen drives.
Vi vægter en høj faglighed og seriøsitet, i det pædagogiske arbejde. De ansatte brænder for arbejdet med børn og ser muligheder frem for begrænsninger.
Vi vægter at dagligdagen for børnene er tryg, hjemlig, rar, genkendelig, sjov, udviklende, socialiserende, udfordrende og spændende.

De basale behov er i højsædet:

 • Sund og nærende mad
 • Tryghed og nære relationer. (Vuggestuen har en kontaktpædagog tilknyttet hver familie og derudover en relationsvoksen der skal sikre, at hvert enkelt barn bliver mødt, set, hørt, snakket, nusset og krammet med hver dag)
 • Hygiejne. Børnenes forskellige behov for pleje bliver tilgodeset. Bleskift og søvn bliver nedskrevet med tidspunkt. Personalet er omhyggelig med at vaske hænder og omhyggelig med den øvrige hygiejne. Børnene vasker hænder ved børnevask hver dag inden frokost
 • Socialisering. Børnene oplever både, at være yngre og ældre i forhold til de andre børn. De skal både lære, at tage hensyn og at være rollemodeller. Af de ældre børn kan de lære nye udviklingstrin og blive fortrolig med fx potten, ved at se de ældre børn sidde på potte. I forholdet til de jævnaldrende har barnet nogle, at spejle sig i. Børnene har blandt 11 andre børn, rig mulighed for at danne venskaber.

 

Pædagogik i Vuggestuen Evigglad
Som beskrevet i Læreplanen, arbejder personalet med forskellige begreber:

 • NUZO. (Nærmeste udviklingszone)
 • Anerkendende pædagogik
 • Sanser
 • Learning by doing
 • Sociale relationer
 • Motorik
 • Rytmik
 • Udeliv
 • Selvværd
 • Selvtillid
 • Selvhjulpenhed

Vuggestuen lægger meget vægt på, at skabe de bedste rammer for at børnene trives og udvikler sig. Børnene laver forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Personalet deler oftest børnene aldersmæssig, så nogle går tur, nogle leger på legepladsen og nogle leger inde. Der laves også planlagte og spontane aktiviteter med grupper af børn. Personalet griber børnenes ønsker om leg eller aktivitet.
I vuggestuen laver børnene kreative ting såsom at klippe, tegne, male, perler og lege med modellervoks.
Personalet synger dagligt for og med børnene. Nogle dage tages der musikinstrumenter i brug.

Vuggestuen ejer en bus, hvor der er plads til 6 børn. I bussen er der godkendte og fastmonterede autostole. Der kræves alm. kørekort til kørsel af bussen. Vuggestuen skal have forældrenes accept og underskrift, før barnet kommer ud at køre.