Børnemiljø vurdering

Sådan vil vi have fokus på børnemiljøet i læreplanen:

En børnemiljøvurdering undersøger børnenes opfattelse af institutionen og den hverdag, de oplever.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omgang det er muligt, skal børnenes oplevelser af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen. Det betyder, at man som voksen må forsøge at sætte sig i børnenes sted, og indhente viden direkte fra børnene.
Børnemiljø vurderingen foretages af vuggestuebørn, så vi vil så vidt det er muligt, spørge og inddrage børnene men ellers vil vi hovedsalig spørge forældrene, hvad der afspejler det de ser og oplever gennem deres børns trivsel i Evigglad. Ca. en gang om året laver vi tilfredsheds undersøgelser blandt forældrene hvor de bla. skal besvare hvad de syntes om at komme i Evigglad, fagligheden og det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i vuggestuen.