Pædagogiske Rammer

Beskrivelse af Vuggestuen Evigglad

Evigglad er en privatejet vuggestue med plads til 12 børn i alderen 26 uger til 3 år. Vigtigt for vuggestuen er, at det er en servicevirksomhed, der vægter barnets trivsel og udvikling. Dertil kommer forældresamarbejdet og samarbejde med dagpleje, de lokale børnehaver og de kommunale tilbud.

Vuggestuen tilbyder pædagogisk faglig håndtering af det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det om udviklingsstøttende kontakt, omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, ude liv og udfordringer.

Vi vil i Evigglad være opmærksomme på børn med særlige behov, og vil samarbejde med det tværfaglige netværk, der er omkring barnet og familien. Det kan f.eks. være sundhedsplejersken, psykologen, talepædagogen og fysioterapeuten.