Vilkår og priser

Skanderborg Kommune betaler et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen. Børn fra andre kommuner kan optages, såfremt de ledsages af et tilsvarende beløb fra hjemkommunen. Husk at I skal skrive jeres barn op hos pladsanvisningen ved kommunen, selvom I ønsker en plads i den private institution.

I Evigglad fører vi venteliste, hvis der er flere børn der ønsker en plads, end der er plads til i huset.

Lukkedage:
Evigglad har ingen planlagte lukkedage men hvis pasningsbehovet er under 25 % kan Evigglad holde lukket. Hvis der er børn der har behov for pasning, vil de blive tilbudt nødpasning.

Pris:
Forældrebetalingen for ophold i privatinstitutionen Vuggestuen Evigglad pr. 1. januar 2018 udgør 3.299 kr./måned og inkluderer pasning, morgenmad, frokost og frugt. Betalingen er for 11. måneder da juli måned er betalings fri. Denne pris matcher prisen for en kommunal vuggestueplads men i Evigglad er frokost ordningen med i prisen – altså 541 kr billiger.

Der er mulighed for deltidsplads på 30 timer om ugen som koster 2.650 kr./måned inkl. mad. Hvis pasningsbehovet er mindre end 30 timer om ugen, kontakt da Vinni (22 97 31 81) for pris og muligheder. Der kan søges om søskende rabat og økonomisk fri plads.

Betalingen forfalder til hver d. 1. i måneden og indbetales til vuggestuens konto:
Reg. nr. 1681
Konto nr. 3230184541
Husk at skrive navn på indbetalingerne. Altså 1. januar betales for januar måned og så fremdeles.

Taksten fastsættes normalt for et år ad gangen, men kan iht. dagtilbudslovens bestemmelser løbende ændres. Takstændringer skal meldes ud med mindst en måneds varsel.

Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til den 1. eller 15. i en måned – og med mindst 1 1/2 måneds varsel.

Priser og vilkår er gældende på afsendelsestidspunkt, og kan ændres iflg. lederen.