Historie og lokalområde

RutscheborgVuggestuen åbnede d. 1. juni 2008 med store, lyse, nyrenoverede lokaler. Der blev lagt nyt tag og lavet en lyskasse i opholdsrummet, så der nu er 2,5 m lofthøjde. Der blev sat gipsloft op i alle rum og lavet genvækst. Dermed er der hele tiden sikret frisk luft i lokalerne for på den måde at forebygge astma og allergier.

I julen 2014 er lokalerne blevet malet i flotte, kraftige farver, som er gode for børn. Der er kommet nyt inventar og gangarealet er også inddraget til legeareal og blevet til “hyggekrog” med små stole og et bord.

Lokalområdet
I lokalområdet er der børnehaven Baunehaven, Ejer Baunehøj Skolen, en by legeplads, en stor skov lige overfor vuggestuen, en gedefarm, et hestestutteri og en Dagli Brugs.

Vuggestuen ejer en bus, hvor der er plads til 6 børn i autostol. Bussen bruges til at komme rundt i lokalområdet og børnene elsker at komme med ud og køre.